FEDERACION BALEAR DE TROTE - Comunicados
Inicio   Comunicados

Comunicados

27-03-2019

AJUTS ENTRE ILLES

 
JORNADES DE CARRERES ELEGIDES PER OBTENIR ELS AJUTS PER ALS DESPLAÇAMENTS ENTRE ILLES DE LA COMUNITAT AUTONOMA PER ASSISTIR A LES PROVES ESPORTIVES DEL PROGRAMA OFICIAL DE COMPETICIONS FEDERADES DE LES ILLES BALEARS DELS ESPORTISTES, CLUBS ESPORTIUS I LES SELECCIONS AUTONÒMIQUES DE LES ILLES BALEARS.
 
 
MALLORCA
19 d'abril
18 i 19 de maig (Gran Diada Hípica)
15 i 16 de juny (Gran Diada Hipica)
9 d'agost
16 d'agost
29 i 30 de setembre
30 d'octubre
1 de novembre
3 de novembre
10 de novembre
24 de novembre
15 de desembre
22 de desembre
29 de desembre
 
 
MENORCA
1.- 1 de maig
2.- 4 de maig
3.- 25 de juny
4.- 24 d'agost
 
EIVISSA
1.- 13 de juliol
2.- 17 d'agost
20-02-2019

GRIPE EQUINA Y RINONEUMONITIS

Ante las diferentes noticias que nos llegan de declaración de brotes de influencia y rinoneumonitis en distintos lugares de Europa, y la reciente declaración de un brote de rinoneumonitis en España, nos gustaría realizar las siguientes recomendaciones para evitar la aparición de posibles brotes en baleares, así como poder poner en peligro la realización de reuniones de carreras.
 
    • Todos los animales presentes en las fincas deben estar vacunados frente a gripe y rino. Recordar que la rino también es causa de aborto en yeguas.
    • Antes de importar animales asegurarse que en la zona de origen no existen brotes de estas enfermedades.
    • En caso de que un animal presente fiebre hacer la cuarentena pertinente.
    • Nunca desplazar al hipódromo animales con fiebre, ya que eso podría significar el cierre del hipódromo por parte de la administración, así como acelerar la transmisión del virus.
02-02-2019

Distincions NIT DEL TROT

Distincions als millors esportistes i productes del 2018 que seràn entregades a la NIT DEL TROT el divendres 8 de febrer al Restaurant BINICOMPRAT.
 
PREMIS   DONATS  PER  LA FEDERACIÓ  BALEAR   DE TROT.
 
CASC D’OR: JUAN ANTONI RIERA ROSSELLO
CONDUCTOR  PROFESSIONAL MÉS REGULAR :  JUAN ANTONI RIERA ROSSELLO
AMATEUR  MÉS REGULAR:  CATALINA RIERA MASSANET
APRENENT MÉS REGULAR :  JERONI FUSTER ANDREU
DAMA MÉS  REGULAR :  CATALINA RIERA MASSANET
CONDUCTOR  TROT MONTAT MÉS REGULAR: JULIA PONS PONS
ENTRENADOR  MÉS REGULAR:  MATEO RIERA BENNASAR
 
PLAQUES  ALS  MÉS   DESTACATS  A  SON  PARDO
PREMIS  DONATS  PER  L’IEHM
 
CONDUCTOR PROFESSIONALS MÉS REGULAR: ANTONIO FRONTERA POCOVI
CONDUCTOR AMATEUR MÉS REGULAR: SEBASTIANA POCOVI SALLEINS
CONDUCTOR APRENENT MÉS REGULAR: COLOMA ROIG MONSERRAT
CONDUCTORA DAMA MÉS REGULAR: SEBASTIANA POCOVI SALLEINS
MILLOR VELOCITAT ABSOLUTA: TROPIC DU HETRE (FR) 1’13”8
MILLOR VELOCITAT NACIONAL: ENEMIC / BLACK POWER 1’14”7
CAVALL MES REGULAR: VALOINIC (FR)
GUANYADOR DEL CIRCUIT DELS 4 ANYS: ENEMIC
 
 
PLAQUES  ALS  MÉS  DESTACATS  A  MANACOR
PREMIS  DONATS  PER  L’IEHM
 
CONDUCTOR PROFESSIONALS MÉS REGULAR: MATEO RIERA BENNASAR
CONDUCTOR AMATEUR MÉS REGULAR: NICOLAS MARTI SUREDA
CONDUCTOR APRENENT MÉS REGULAR: JERONI FUSTER ANDREU
CONDUCTORA DAMA MÉS REGULAR: FRANCISCA ANDREU ADROVER
MILLOR VELOCITAT ABSOLUTA: BLACK POWER 1’14”8
MILLOR VELOCITAT NACIONAL: BLACK POWER 1’14”8
CAVALL MES REGULAR: TED DE LA RIVE (FR)
 
L’IEHM ferà entrega d’un obsequi a tots els conductors amb llicència d’alevin i minitrot que han participat dins el 2018.
 
PREMIS  DONATS  PER  ASTROT
 
PROPIETARI  MÉS REGULAR : CUADRA ES LLORER
CRIADOR  MÉS  REGULAR : CUADRAS MORRO
MILLOR  CAVALL  NACIONAL  A  L’ESTRANGER : ESTELADA DE FONT
 
 
PREMIS  DONATS  PEL  CLUB  D’AMATEURS   I  PROPIETARIS
 
1º CLASSIFICAT   TORNEIG  CLUB: FRANCISCA ANDREU ADROVER
2º CLASSIFICAT   TORNEIG  CLUB : JOSE ANTONIO GARCIA BONET
3º CLASSIFICAT  TORNEIG  CLUB : BARTOLOME BENNASAR RIERA
 
PREMIS  DONATS  PER L’ASSOCIACIÓ D’APRENENTS DEL TROT
 
1º CLASSIFICAT   TORNEIG  CLUB  : COLOMA ROIG MONSERRAT
2º CLASSIFICAT   TORNEIG  CLUB : MIGUEL JAUME BARCELO BISQUERRA
3º CLASSIFICAT  TORNEIG  CLUB : JERONI FUSTER ANDREU
 
 
PREMIS DONATS PER LA REAL SOCIETAT HÍPICA DE MALLORCA
 
1º CLASSIFICAT COPA R.S.H.M.: AMOR DE FONT
 
PREMIS DONATS PEL CLUB TROT MONTAT:
 
QUADRA MES REGULAR : QUADRES TONI I JOAN
CAVALL MES REGULAR A L´HIPODROM SON PARDO: USKO DES LANDIERS
CAVALL MES REGULAR A L´HIPODROM DE MANACOR - ALDEBARAN G
22-01-2019

NIT DEL TROT

El divendres 8 de febrer, tindrà lloc al RESTAURANT BINICOMPRAT el sopar anual de la NIT DEL TROT per fer entrega de les diferents distincions dels millors del 2018.