FEDERACION BALEAR DE TROTE
 

COMUNICAT

En resposta a les peticions realitzades per la Sociedad Hípica de Amigos del Noble Bruto (SHANB) de Maó tan escrites com per premsa i xarxes socials, perquè la Federació deixi competir un mateix cavall a dues carreres diferents el mateix dia, aquesta Federació comunica:
 
Que el 4 de maig del 2015 es va enviar per correu electrònic als assembleistes de la Federació, les actualitzacions al Codi de Carreres de Trot (CCT) amb les actualitzacions publicades al Butlletí Oficial de la Federació fins a la data, perquè aquests poguessin revisar el document final del CCT abans de la celebració de lAssemblea General.
 
Que a lAssemblea General de la Federació celebrada el 9 de maig del 2015 es van presentar les actualitzacions del CCT enviat anteriorment a tots els membres de lAssemblea i que tots els Assembleistes inclòs el representant de la SHANB van votar a favor de lactualització del CCT i on lArticle 38 del CCT exposa que:
 
Un caballo sólo podrá participar en una carrera oficial cuando hayan transcurrido como mínimo dos días completos a contar desde las 0 horas del día siguiente de su última inscripción.
 
El representant de la SHANB a l’assemblea General del 2015, no va presentar cap proposta de modificació de l’Article 38 ni tant sòls va demanar cap mesura d’excepcionalitat perquè per la Diada de l’1 de maig es permeti corre un mateix cavall a dues carreres diferents, tant sòls va votar a favor de la seva actualització i la Diada del 2015 celebrada a l’hipòdrom de Maó, ja es va celebrar aplicant la normativa vigent.
 
Aquesta Federació, ha comunicat en reiterades ocasions a la SHANB i al seu President, que per adoptar una mesura d’excepcionalitat com la que proposa la SHANB per tal de no aplicar la normativa vigent, no la podia prendre ni la Junta Directiva de la Federació ni el seu President. Tota mesura d’excepcionalitat que contradigui la normativa vigent, ha de ser presentada a l’Assemblea General de la Federació i ser aprovada per la mateixa.
 
El pròxim 7 de maig, està convocada l’Assemblea General de la Federació, aquest serà el moment on la SHANB podrà exposar els seus arguments a l’Assemblea i serà aquesta la que aprovarà o no la seva proposta. Mentrestant ni la Junta Directiva ni el President de la Federació, poden prendre una decisió en contra de l’aplicació de la normativa vigent aprovada per l’Assemblea.
 
La Federació per tal de donar suport a l’organització de carreres especials de trot muntat, aprenents i dames per la Diada de l’1 de maig, i amb la finalitat de recolzar i fomentar el trot en el desenvolupament de la mateixa, aportarà 50 € per participant a n’aquestes carreres especials, una mesura que sí està a l’abast de la Federació.
Síguenos en...


Son Pardo
Avance

Programa
Manacor
Avance

Programa
Maó
Avance

Programa
Torre del Ram
Avance

Programa
Sant Rafel
Avance

Programa
Pista Es Cavaller
Avance

Programa
G. H. de Andalucía
Avance

Programa
Antela
Ultimos resultados
Avance

Programa
Buscar resultados por Hipódromo

Introduce el código o nombre del caballo
Introduce el código o nombre del conductor
Introduce el nombre de la carrera