FEDERACION BALEAR DE TROTE
 

COMUNICAT

 
Avui s’ha reunit la Comissió del Joc de les Illes Balears per tal de ser presentat el nou esborrany de Decret pel qual s’aprova el Reglament d’apostes de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
 
Aquest nou document, a l’article 1, punt 2, contempla l’exclusió d’aquesta regulació a les apostes hípiques mútues internes i a les apostes hípiques mútues externes, així com s’ha eliminat la disposició derogatòria única, que pretenia la derogació de tota la normativa vigent referent a l’aposta hípica, en vista a elaborar un reglament específic per a aquesta aposta.
 
La Federació, l’IEHM i la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria han mantingut diferents reunions les darreres setmanes per tal d’arribar a un acord sobre les al·legacions presentades pel sector al primer esborrany tret a exposició pública el passat mes d’agost on es sol·licitava l’eliminació de la disposició derogatòria única i la exclusió de l’aposta hípica d’aquesta reglamentació.
 
Finalment, l’acceptació per part de la Conselleria d’excloure l’aposta hípica mútua del present reglament, i l’acceptació per part del sector hípic de facilitar l’entrada de l’aposta hípica de contrapartida, ha fet que avui es pogués presentar l’esborrany del reglament d’apostes de les Balears a la Comissió del Joc. Els membres de la Comissió, no han mostrat oposició a l’exclusió de l’aposta hípica mútua del reglament i han sol·licitat tenir-los presents en la redacció i tramitació del futur reglament d’apostes hípiques mútues.
 
 
Síguenos en...


Son Pardo
Avance

Programa
Manacor
Avance

Programa
Maó
Avance

Programa
Torre del Ram
Avance

Programa
Sant Rafel
Avance

Programa
Pista Es Cavaller
Avance

Programa
G. H. de Andalucía
Avance

Programa
Antela
Avance

Programa
Buscar resultados por Hipódromo

Introduce el código o nombre del caballo
Introduce el código o nombre del conductor
Introduce el nombre de la carrera