FEDERACION BALEAR DE TROTE - Comunicados
Inicio   Comunicados

Comunicados

02-02-2019

Distincions NIT DEL TROT

Distincions als millors esportistes i productes del 2018 que seràn entregades a la NIT DEL TROT el divendres 8 de febrer al Restaurant BINICOMPRAT.
 
PREMIS   DONATS  PER  LA FEDERACIÓ  BALEAR   DE TROT.
 
CASC D’OR: JUAN ANTONI RIERA ROSSELLO
CONDUCTOR  PROFESSIONAL MÉS REGULAR :  JUAN ANTONI RIERA ROSSELLO
AMATEUR  MÉS REGULAR:  CATALINA RIERA MASSANET
APRENENT MÉS REGULAR :  JERONI FUSTER ANDREU
DAMA MÉS  REGULAR :  CATALINA RIERA MASSANET
CONDUCTOR  TROT MONTAT MÉS REGULAR: JULIA PONS PONS
ENTRENADOR  MÉS REGULAR:  MATEO RIERA BENNASAR
 
PLAQUES  ALS  MÉS   DESTACATS  A  SON  PARDO
PREMIS  DONATS  PER  L’IEHM
 
CONDUCTOR PROFESSIONALS MÉS REGULAR: ANTONIO FRONTERA POCOVI
CONDUCTOR AMATEUR MÉS REGULAR: SEBASTIANA POCOVI SALLEINS
CONDUCTOR APRENENT MÉS REGULAR: COLOMA ROIG MONSERRAT
CONDUCTORA DAMA MÉS REGULAR: SEBASTIANA POCOVI SALLEINS
MILLOR VELOCITAT ABSOLUTA: TROPIC DU HETRE (FR) 1’13”8
MILLOR VELOCITAT NACIONAL: ENEMIC / BLACK POWER 1’14”7
CAVALL MES REGULAR: VALOINIC (FR)
GUANYADOR DEL CIRCUIT DELS 4 ANYS: ENEMIC
 
 
PLAQUES  ALS  MÉS  DESTACATS  A  MANACOR
PREMIS  DONATS  PER  L’IEHM
 
CONDUCTOR PROFESSIONALS MÉS REGULAR: MATEO RIERA BENNASAR
CONDUCTOR AMATEUR MÉS REGULAR: NICOLAS MARTI SUREDA
CONDUCTOR APRENENT MÉS REGULAR: JERONI FUSTER ANDREU
CONDUCTORA DAMA MÉS REGULAR: FRANCISCA ANDREU ADROVER
MILLOR VELOCITAT ABSOLUTA: BLACK POWER 1’14”8
MILLOR VELOCITAT NACIONAL: BLACK POWER 1’14”8
CAVALL MES REGULAR: TED DE LA RIVE (FR)
 
L’IEHM ferà entrega d’un obsequi a tots els conductors amb llicència d’alevin i minitrot que han participat dins el 2018.
 
PREMIS  DONATS  PER  ASTROT
 
PROPIETARI  MÉS REGULAR : CUADRA ES LLORER
CRIADOR  MÉS  REGULAR : CUADRAS MORRO
MILLOR  CAVALL  NACIONAL  A  L’ESTRANGER : ESTELADA DE FONT
 
 
PREMIS  DONATS  PEL  CLUB  D’AMATEURS   I  PROPIETARIS
 
1º CLASSIFICAT   TORNEIG  CLUB: FRANCISCA ANDREU ADROVER
2º CLASSIFICAT   TORNEIG  CLUB : JOSE ANTONIO GARCIA BONET
3º CLASSIFICAT  TORNEIG  CLUB : BARTOLOME BENNASAR RIERA
 
PREMIS  DONATS  PER L’ASSOCIACIÓ D’APRENENTS DEL TROT
 
1º CLASSIFICAT   TORNEIG  CLUB  : COLOMA ROIG MONSERRAT
2º CLASSIFICAT   TORNEIG  CLUB : MIGUEL JAUME BARCELO BISQUERRA
3º CLASSIFICAT  TORNEIG  CLUB : JERONI FUSTER ANDREU
 
 
PREMIS DONATS PER LA REAL SOCIETAT HÍPICA DE MALLORCA
 
1º CLASSIFICAT COPA R.S.H.M.: AMOR DE FONT
 
PREMIS DONATS PEL CLUB TROT MONTAT:
 
QUADRA MES REGULAR : QUADRES TONI I JOAN
CAVALL MES REGULAR A L´HIPODROM SON PARDO: USKO DES LANDIERS
CAVALL MES REGULAR A L´HIPODROM DE MANACOR - ALDEBARAN G
22-01-2019

NIT DEL TROT

El divendres 8 de febrer, tindrà lloc al RESTAURANT BINICOMPRAT el sopar anual de la NIT DEL TROT per fer entrega de les diferents distincions dels millors del 2018.