FEDERACION BALEAR DE TROTE

IMPORTANTE - Calificación

No se tramitará ninguna calificación de caballo nacional, solicitud de prueba de calificación de caballo importado ni tramitación administrativa para solicitar el certificado de importación de caballo extranjero, sin que se acredite la vacunación del mismo de acuerdo a la normativa vigente aportando su correspondiente LIC ante las oficinas de la Federación Balear de Trote. (B.O. 69/2019)

AVÍS IMPORTANT - IEHM

Es comunica per part de la direcció que els dies 26, 27, 28, 29 i 30 es procedirà a la neteja i desinfecció de l’hipòdrom Son Pardo. -Segons la llei 17/2009, RD 479/2004 i RD 804/211 és obligatòria la neteja i desinfecció de totes les zones d’estabulació. -Per tal de que el personal pugui treballar correctament, SERÀ OBLIGATORI: Reti...

6 de setembre - Son Pardo

La reunió de carreres programada pel 6 de setembre al hipòdrom Son Pardo, queda anul·lada per millores a la pista de competició. El Premi TIWORTY ROYAL, es disputarà el 30 d'agost El Premi BRANDY ROYAL, es disputarà el 10 de setembre El Premi CLUB DAMES DEL TROT, es disputarà el 13 de setembre

N. 73

17-09-2019

N. 72

13-09-2019

N. 71

10-09-2019

N. 70

06-09-2019

N. 69

03-09-2019

N. 68

30-08-2019

N. 67

27-08-2019

N. 66

23-08-2019
Cercar resultats per hipòdrom

Introdueix el codi o nom del cavall
Introdueix el còdig o nom del conductor
Introdueix el nom de l'entrenador
Introdueix el nom de la ganaderia
Posa el nom de la carrera