FEDERACION BALEAR DE TROTE - Comunicados
Inicio   Comunicados

Comunicados

14-12-2016
COMUNICADO RESPECTO AL ARCHIVO Y SOBRESEIMIENTO AL SUPUESTO CASO SOBRE APUESTAS ILEGALES EN EL TROTE
 
La Federación Balear de Trot comunica que a raíz de una denuncia particular interpuesta por D. Antonio Adrover Martínez se investigaron las posibles irregularidades sobre las apuestas en carreras de Trote y en especial a las carreras Premium.
 
Dicha investigación se llevó a cabo en la causa seguida en el Juzgado de Instrucción número 11 de Palma núm. 1727/2015 y en la que la Federación Balear de Trot se personó en calidad de acusación particular para esclarecer lo sucedido.
 
Tras un año de diligencias policiales y judiciales el Fiscal que dirige la acusación ha decidido solicitar el archivo aduciendo que “dado el resultado de la minuciosa investigación llevada a cabo por el Servicio de Control de Juegos de la Policía Nacional así como las manifestaciones de los distintos testigos y documental aportada se considera que NO ha resultado indiciariamente acreditada la existencia de la infracción denunciada”.
 
Tras dicho informe y los trámites procesales obligatorios el Juez-Magistrado del Juzgado de Instrucción 11 D. Juan Ignacio Lope de Sola ha dictado reciente Auto de fecha 14 de noviembre 2016 por el que se archiva la causa.
En conclusión la investigación ha probado que no ha existido irregularidad alguna ni dentro de la Federación Balear de Trot ni en el marco de las carreras y apuestas vinculadas a éstas.
02-12-2016

Calendari carreres PREMIUM 2017 - Son Pardo

Data - Hipòdrom - Carreres - Horari
1 - dimecres, 4 gener - Son Pardo - 8 - R5 : 17h55
2 - dimecres, 11 gener - Son Pardo - 9 - R4 : 16h40
3 - dimecres, 18 gener - Son Pardo - 8 - R5 : 17h55
4 - dimecres, 25 gener - Son Pardo - 9 - R4 : 16h40
5 - dimecres, 1 febrer - Son Pardo - 8 - R5 : 17h55
6 - dimecres, 8 febrer - Son Pardo - 9 - R4 : 16h40
7 - diumenge, 12 febrer - Son Pardo - 7 - R4 : 17h30
8 - dimecres, 15 febrer - Son Pardo - 9 - R4 : 16h40
9 - dissabte, 25 febrer - Son Pardo - 5 - R5 : 11h35
10 - divendres, 3 març - Son Pardo - 8 - R5 : 16h00
11 - dijous, 16 març - Son Pardo - 8 - R4 : 17h55
12 - dimecres, 22 març - Son Pardo - 8 - R5 : 17h55
13 - dimarts, 28 març - Son Pardo - 8 - R4 : 17h00
14 - dimecres, 5 abril - Son Pardo - 5 - R2 : 11h15
15 - dimecres, 12 abril - Son Pardo - 8 - R4 : 17h55
16 - divendres, 5 maig - Son Pardo - 5 - R5 : 11h15
17 - divendres, 28 juliol - Son Pardo - 8 - R6 : 17h45
18 - dimecres, 6 setembre - Son Pardo - 5 - R2 : 11h15
19 - divendres, 15 setembre - Son Pardo - 5 - R2 : 11h15
20 - divendres, 22 setembre - Son Pardo - 5 - R2 : 11h15
21 - dimecres, 27 setembre - Son Pardo - 5 - R2 : 11h15
22 - dissabte, 30 setembre - Son Pardo - 3 - R4 : 16h45
23 - divendres, 6 octubre - Son Pardo - 5 - R2 : 11h15
24 - diumenge, 8 octubre - Son Pardo - 7 - R4 : 17h30
25 - divendres, 13 octubre - Son Pardo - 8 - R6 : 17h45
26 - dimecres, 18 octubre - Son Pardo - 8 - R5 : 17h55
27 - divendres, 27 octubre - Son Pardo - 8 - R5 : 16h00
28 - dilluns, 6 novembre - Son Pardo - 5 - R2 : 11h15
29 - dimarts, 14 novembre - Son Pardo - 8 - R4 : 17h00
30 - dimarts, 5 desembre - Son Pardo - 8 - R4 : 16h55
31 - dissabte, 9 desembre - Son Pardo - 5 - R5 : 11h35
32 - dimarts, 19 desembre - Son Pardo - 8 - R4 :16h55
33 - dissabte, 23 desembre - Son Pardo - 5 - R5 : 11h35
34 - dimarts, 26 desembre - Son Pardo - 9 - R3: 16h40
35 - dissabte, 30 desembre - Son Pardo - 9 - R4: 16h40
 
Nº Total Carreres: 246
 
Els premis a repartir a cada carrera, es fixaràn de forma escalonada, sent la dotació mínima a les reunions matinals de 3.500€ i a les restants reunions de 4.500€.
 
La distribució dels premis sobre el total a repartir, serà del 46% al 1º, 23% al 2º, 12% al 3º, 7% al 4º, 5% al 5º, 4% al 6º i el 3% al 7º. La matrícula serà del 0'75% del premi.
  
16-11-2016

Es presenta la nova Comissió de Benestar Animal al Trot de les Illes Balears, pionera a l'Estat espanyol

 
Emissor: Direcció General d'Esports i Joventut
Dia i hora d'emissió: 16/11/2016, 18:20
Tipus de comunicat: Nota Informativa
  
El director general d'Esports i Joventut, Carles Gonyalons, el president de la Federació Balear de Trot (FBT), Juan Llabata, el president de l'Institut d'Esport Hípic de Mallorca, Jaume Ramis, i la representant de l'Associació Animalista de les Illes Balears ASAIB, Carmen Rojas, han presentat aquest dimecres la nova Comissió de Benestar Animal al trot de les Illes Balears, un òrgan pioner a l'Estat espanyol en l'àmbit de l'esport.
 
A la presentació, també hi han assistit, la presidenta de l'associació animalista Baldea, Ana Aranda, el president del Col·legi de Veterinaris de les Illes Balears, Ramon Garcia, i altres representants de la Federació Balear de Trot.
 
La Comissió de Benestar Animal pretén assessorar, orientar cap a la prevenció, recomanar i proposar regulacions en matèria del benestar animal dels cavalls de trotadors.
 
L'inici del procés de creació de la comissió va ser la realització d'una reunió convocada per part la Direcció General d'Esports i Joventut, a partir de la qual es va crear un grup de treball per desenvolupar les bases de la comissió, que posteriorment va aprovar l'Assemblea General de la Federació Balear de Trot.
 
L’article 27.2 dels Estatuts de la Federació Balear de Trot, ratificats per Resolució del director general d’Esports de data 20 de maig de 2015, estableix que l’esmentada federació pot crear altres òrgans complementaris que consideri oportú, mitjançant el corresponent acord de l’Assemblea General de la Federació.
 
Segons aquest article i per acord de l’Assemblea General de la Federació Balear de Trot de dia 30 de setembre de 2016, es crea la Comissió de Benestar Animal al Trot de les Illes Balears i s’aproven els seus estatuts.
 
La Comissió de Benestar Animal al trot de les Illes Balears ha de garantir el benestar animal i la pràctica saludable de l’esport del trot a les Illes Balears, mitjançant la proposta de mesures i directrius que conjuguin l’activitat esportiva del trot amb un hàbit de salut i benestar dels cavalls trotadors.
 
Així mateix, a més de de vetllar per la protecció de la salut dels cavalls trotadors proposant la difusió de protocols i manuals pràctics per a la prevenció de lesions produïdes per l’activitat esportiva del trot, la Comissió ha de proposar activitats de control i assessorament en matèria de benestar animal dels cavalls trotadors; ha de proposar la realització d’estudis dins l’àmbit de la investigació científica de l’esport del trot en relació amb els usos de medicaments; així com estudis de biomecànica esportiva dels cavalls trotadors destinats a millorar el rendiment esportiu, i el desenvolupament de tècniques d’entrenament i disseny de complements, material i equipaments, tenint sempre en compte la millora de les condicions del benestar animal.
 
La comissió serà "un espai de reflexió, debat i decisió que suposarà un avanç en el benestar animal respecte de la situació actual", segons ha apuntat el director general d'Esports i Joventut, Carles Gonyalons.
 
Els membres de la Comissió de Benestar Animal del trot de les Illes Balears són:
 
a) El president, que serà el president de la Federació Balear de Trot o la persona en qui delegui.
b) Els vocals, que són:
• Un representant de la Direcció General d’Esports i Joventut.
• Un representant de la Direcció General d'Agricultura i Ramaderia.
• Un representant de l’Associació de Criadors i Propietaris de Cavalls de Trot.
• Un representant del jutges o comissaris de l’esport del trot.
• El director tècnic de la Federació Balear de Trot.
• El gerent de la Federació Balear de Trot.
• Un representant del club de professionals del Trot.
• Un representant de la Comissió Antidopatge de l’Esport de les Illes Balears.
• El president de l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca o la persona en qui delegui.
• El president del Col·legi de Veterinaris de les Illes Balears o la persona en qui delegui.
• Dos representants d’entitats de protecció i defensa dels animals d’organitzacions distintes.
 
c) El secretari o secretaria serà un membre de la mateixa comissió.
d) També formaran part d’aquesta comissió un representant, amb veu i sense vot, dels següents municipis:
• Palma
• Manacor
• Sant Antoni de Portmany
• Maó
• Ciutadella
 
La comissió pot constituir grups de treball per desenvolupar les seves funcions, als quals s’hi poden convidar experts seleccionats per raó de la seva competència i qualificació sobre la matèria de la qual s’ha de tractar.
 
La comissió es reunirà en sessió ordinària dues vegades a l'any.
 
              
08-11-2016

REENCONTRES INTERNACIONALS 2016

 
Cavall i conductor més regular de l’1/01/2016 fins a la disputa del GRAND PRIX DES BALEARES 1/10/2016 de les carreres del Torneig Trotador Francès 2016 i de les carreres PREMIUM per a cavalls internacionals.
 
Les puntuacions estan regides pel mateix sistema de puntuació publicat del Torneig TF 2016: 15 punts al 1er, 10 punts al 2on, 8 punts al 3er, 6 punts al 4rt, 5 punts al 5è, 4 punts al 6è, 3 punts  al 7è, 1 punt al no col·locat i 1 punt al distanciat.
 
El cavall més regular serà guardonat a la International Weekend organitzat per LeTrot i el conductor més regular prendrà part a la carrera dels Reencontres Internacionals.
 
CLASSIFICACIONS:
 
CAVALL
1er QUARASS ROSE (FR) 114 punts
2on TANARO DU MAINE (FR) 109 punts
3er RHODO DE SASSY (FR) 100 punts
 
CONDUCTOR
1er A. FRONTERA  350 punts
2on J. A. RIERA   322 punts
3er G. ANDREU   209 punts
 
     
03-11-2016

Desplaçaments entre illes.

 
Al BOIB d'avui s'ha publicat la Resolució de la consellera de Transparència, Cultura i Esports del 31/10/2016, per la qual es convoquen les ajuts per als desplaçaments entre illes que s'hagin fet des de l'1 de setembre de 2016 fins que es formalitzi el contracte CONTR 2016 1582.
 
Teniu tota la informació publicada a la pàgina web de la Direcció General d'Espots i Joventut, al següent enllaç: https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/2737776
24-10-2016

COMUNICAT

 
Avui s’ha reunit la Comissió del Joc de les Illes Balears per tal de ser presentat el nou esborrany de Decret pel qual s’aprova el Reglament d’apostes de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
 
Aquest nou document, a l’article 1, punt 2, contempla l’exclusió d’aquesta regulació a les apostes hípiques mútues internes i a les apostes hípiques mútues externes, així com s’ha eliminat la disposició derogatòria única, que pretenia la derogació de tota la normativa vigent referent a l’aposta hípica, en vista a elaborar un reglament específic per a aquesta aposta.
 
La Federació, l’IEHM i la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria han mantingut diferents reunions les darreres setmanes per tal d’arribar a un acord sobre les al·legacions presentades pel sector al primer esborrany tret a exposició pública el passat mes d’agost on es sol·licitava l’eliminació de la disposició derogatòria única i la exclusió de l’aposta hípica d’aquesta reglamentació.
 
Finalment, l’acceptació per part de la Conselleria d’excloure l’aposta hípica mútua del present reglament, i l’acceptació per part del sector hípic de facilitar l’entrada de l’aposta hípica de contrapartida, ha fet que avui es pogués presentar l’esborrany del reglament d’apostes de les Balears a la Comissió del Joc. Els membres de la Comissió, no han mostrat oposició a l’exclusió de l’aposta hípica mútua del reglament i han sol·licitat tenir-los presents en la redacció i tramitació del futur reglament d’apostes hípiques mútues.
 
 
21-10-2016

Reencontres internacionals 2016

Cavall i conductor més regular del 1/01/2016 fins a la disputa del GRAND PRIX DES BALEARES 1/10/2016 de les carreres del Torneig Trotador Francès 2016 i de les carreres PREMIUM per a cavalls internacionals.
 
La puntuació està regida pel mateix sistema de puntuació publicat del Torneig TF 2016: 15 punts al 1er, 10 punts al 2on, 8 punts al 3er, 6 punts al 4rt, 5 punts al 5è, 4 punts al 6è, 3 punts  al 7è, 1 punt al no col·locat i 1 punt al distanciat.
 
El cavall més regular sera guardonat a la International Weekend organitzat per LeTrot i el conductor més regular prendrà part a la carrera dels Reencontres Internacionals.
19-10-2016

COMUNICAT UET

UET GRAND PRIX 2017 i 2018
 
S'informa als interessats que el proper 15 de novembre s'acaben els terminis de pagament de les cuotes dels UET GRAND PRIX 2017 i 2018:
 
  • 1ª quota pel UET GRAND PRIX 2018, 115€ per cavall.
  • 2ª quota pel UET GRAND PRIX 2017, 260€ per cavall.
 
Tots els interessat en pagar les quotes esmentades, es poden posar en contacte amb la Federació.
 

UET GP 2017

UET GP 2018

18-10-2016

CURS DE LLICÈNCIES FEDERATIVES.

 
La Federació Balear de Trot comunica a tots els interessats en realitzar el curs formatiu per obtenir les llicències federatives de conductor i entrenador de cavalls que el curs es realitzarà cada dijous a les 19 hores a les oficines de l'Hipòdrom de Manacor.
16-09-2016

CAMPIONAT EUROPEU DE CONDUCTORS AMATEURS

 
El dissabte 17 i diumenge 18 de setembre es disputa a Holanda el Campionat Europeu de Conductors Amateurs. Tomeu Mascaró Pou serà el representant espanyol al campionat. El campionat constarà de cinc proves puntuables, dues a disputar el dissabte a l'hipòdrom de Wolvega i tres a disputar el diumenge a l'hipòdrom de Alkmaar.
 
 
Conductors participants al campionat:
 
THOMAS ROYER - Austria
SEBASTIEN GRISEZ - Belgica
ALLE JOHANNES MARINUS LOMAN - Republica Xeca
DEGN FLEMMING - Dinamarca
JANNE RAISANEN - Finlandia
CONSTANTIN GENTZ - Alemania
TAMAS TANCZER - Hungria
CIRO CICARELLI - Italia
FRED HANDELAAR - Holanda
TOMMY FLOYSAND - Noruega
ALEKSANDR BYLININ - Rusia
TOMEU MASCARÓ POU - Espanya
SAMUEL REHN - Suècia
ETIENNE MASSONNET - Suïssa
 
 
Programes de carreres:

Programa del dissabte 17/09 Wolvega

Programa del diumenge 18/09 Alkmaar

02-09-2016

Calendari PROVISIONAL de carreres PREMIUM 2017

 
Data - Nº Carreres - Hora 1ª carrera   
 
Dimecres 4 de gener - 8 - 17:55
Dimecres 11 gener - 9 - 16:40
Dimarts 17 de gener - 8 - 16:55
Dimecres 25 de gener - 9 - 16:40
Dimecres 1 febrer - 8 - 17:55
Dimecres 8 febrer - 9 - 16:40
Dimecres 15 de febrer - 9 - 16:40
Diumenge 19 febrer - 7 - 17:30
Dissabte 25 de febrer - 5 - 11:35
Divendres 3 de març - 8 - 16:00
Dijous 16 de març - 8 - 16:55
Dimecres 22 de març - 8 - 17:55
Dimarts 28 de març - 8 - 17:00
Dimecres 5 d'abril - 5 - 11:15
Dimecres 19 d'abril - 8 - 17:55
Dissabte 6 de maig - 5 - 11:35
Divendres 28 juliol - 8 - 17:45
Dimecres 6 de setembre - 5 - 11:15
Divendres 15 de setembre - 5 - 11:15
Divendres 22 de setembre - 5 - 11:15
Dimecres 27 de setembre - 5 - 11:15
Dissabte 30 de setembre - 3 - 16:45
Divendres 6 d'octubre - 5 - 11:15
Diumenge 8 d'octubre 7 - 17:30
Divendres 13 d'octubre - 8  - 17:45
Dimecres 18 d'octubre - 8 - 17:55
Divendres 27 d'octubre - 8 - 16:00
Dilluns 6 de novembre - 5 - 11:15
Dimarts 14 novembre - 8 - 17:00
Dimarts 5 de desembre - 8 - 16:55
Dissabte 9 desembre - 5 - 11:35
Dimarts 19 desembre - 8 - 16:55
Dissabte 23 de desembre - 5 - 11:35
Dimarts 26 de desembre - 9 - 16:55
Dissabte 30 de desembre - 9 - 16:40
(246 carreres, 35 reunions)
 
El calendari provisional de carreres PREMIUM presenta unes petites modificacions respecte al calendari del 2016.
 
Les mini reunions matinals de 4 carreres, en converteixen en mini reunions de 5 carreres, començant mitja hora més prest que l’horari del 2016.
 
També es suprimeixen les reunions de 12 carreres, incorporant-se alguna reunió de 9 carreres.
 
Així mateix, es flexibilitzen les dotacions mínimes per carrera, que fins ara és de 5.000 €. A les mini reunions matinals, la dotació mínima per carrera, serà de 3.500 €, i en les reunions semi nocturnes o nocturnes, la dotació mínima per carrera serà de 4.500 €.
01-09-2016
25-08-2016

Al·legacions al Projecte de Decret per el qual s'aprova el reglament d'Apostes de les Illes Balears.

 
La Federació Balear de Trot juntament amb tots els hipòdroms, associacions i clubs, han presentat al·legacions al Projecte de Decret pel qual s’aprova el Reglament d’apostes de la comunitat autònoma de les Illes Balears el qual està en procés d’exposició pública.
 
El Govern Balear està tramitant el Projecte de Decret d’apostes que contempla la derogació de tota la normativa d’aposta hípica vigent fins a la data, una mesura que crea un greu perjudici a un sector declarat d’interès públic prioritari a les normatives d’aposta hípica que es venen aprovant des del 2001.
 
El Projecte de Decret d’apostes, deixa al sector sense una regulació específica d’aposta hípica, sense la possibilitat d’obtenir ingressos per al foment i suport al sector (cria, premis, manteniment hipòdroms, …).
 
Tot el sector del trot, ha mostrat una postura ferme en contra d’aquest Projecte, donada la importància del sector dins les Balears. S’ha de tenir en compte, que a les Illes Balears es duen a terme el 75% de carreres de cavalls que s’organitzen a tot l’estat espanyol, i que ja existeixen altres comunitats autònomes que sí que tenen una regulació especifica d’aposta hípica. Un greuge comparatiu, que pot abocar al sector a una situació crítica de cara al futur per la pèrdua de competitivitat.
 
Enfront d’aquesta situació, tots els hipòdroms, associacions i clubs de les Illes Balears relacionats amb el trot, s’han unit amb l’objectiu que aquesta comunitat autònoma pugui desenvolupar una normativa d’aposta hípica justa pel sector.

Escrit al·legacions de la Federació Balear de Trot

01-08-2016

FINAL TORNEIG DAMES 2016

01-07-2016

MARIA FRANCISCA SUREDA, campeona de Europa.

 
MARIA FRANCISCA SUREDA BARCELÓ, se ha proclamado campeona de Europa del Campeonato Europeo de Damas Amateurs organizado por la European Trotting Amateurs-Drivers Federation (FEGAT).
 
El campeonato se ha disputado en los hipódromos de Riksun y Jokimaa de las ciudades de Riihimaki y Lathi de Finlandia.
 
La competición se ha celebrado con la disputa de cuatro carreras, dos de ellas disputadas ayer y las dos últimas puntuables celebradas en el día de hoy. Mª Francisca en la jornada de ayer consiguió una segunda y una cuarta plaza, resultados que le permitieron terminar ya como líder del campeonato en el día de ayer. En las dos carreras puntuables disputadas en la jornada de hoy, la representante española ha conseguido una quinta plaza en la primera carrera y una victoria en la segunda carrera y última prueba puntuable del campeonato.
 
Con dichos resultados, Mª Francisca Sureda, se ha proclamado campeona de Europa con un total de 45 puntos, por delante de la holandesa HJitje Tjalsma con 44 puntos y la noruega Amanda Robertsen con 30 puntos.
 
Enlace a los resultados y videos de las carreras del campeonato.
 
 
 
 
 
 
 
Palma 1 de julio del 2016.
 
     
04-06-2016

Tinita POCOVI campeona de europa.

Ayer viernes en el hipódromo de Mons y hoy sábado en el hipódromo de Tongeres de Bélgica se ha disputado el Campeonato Europeo de Conductores Aprendices. Trece conductores de países miembros de la Unión Europea de Trote han disputado el campeonato. Sebastiana Pocoví con veintidós años de edad, ha afrontado su cuarta participación en el Europeo de Aprendices.
 
En las dos carreras puntuables, celebradas ayer en Mons, la representante española consiguió una segunda plaza en su primera carrera y una sexta plaza en la segunda, sumando un total de 23 puntos y terminando la jornada en tercera posición en la clasificación general por detrás del representante noruego  Magnus Tein GUNDERSEN (35 puntos) y de la representante belga Lindsay CELIS (26 puntos).
 
En las dos últimas carreras del campeonato celebradas hoy en Tongeres, Tinita Pocoví, afrontaba la jornada con una floja monta en su primera prueba y una monta con opciones de entrar en las tres primeras plazas en la última carrera del campeonato.
 
La buena carrera que ha realizado Pocoví en su primera carrera de hoy y que ha terminado en séptima plaza, le ha permitido sumar siete puntos y mantener la tercera plaza en el campeonato a falta de la última carrera puntuable.
 
Los seis puntos de desventaja de Pocoví respeto al líder provisional del campeonato, el noruego Gundersen, y el hecho de tener una monta con opciones a pódium en la última carrera por parte de Pocoví en la última prueba puntuable, hacia soñar a la expedición española. Tinita afrontaba la carrera con un producto de difícil manejo en la salida, pero con un fuerte final. Tras una afortunada primera salida nula, en dónde el producto de Pocoví se lanzaba al galope tras el autostart, en la segunda y válida salida tras el autostart, Pocoví ha conseguido mantener al trote a su monta además de mantenerla en las posiciones delanteras. A falta de mil metros de meta, el conductor noruego ha conseguido ponerse a la par de Pocoví rodando ambos cerca de las posiciones delanteras. El inicio de recta se afrontaba ya con el conductor noruego prácticamente en primera posición y con Pocoví en cuarta, siendo el momento en que Tinita ha encontrado un pequeño hueco por el interior y por dónde ha empezado un apoteósico final de carrera, con una férrea lucha por la primera plaza entre Pocoví i Gundersen. A falta de unos cien metros de meta Pocoví ya rodaba en primera posición y Gundersen en segunda, siendo en los metros finales de carrera en dónde el conductor sueco Peter Karlsson ha superado al conductor noruego Magnus Tein Gundersen, arrebatándole la segunda plaza en la carrera y el campeonato que se decantaba así para la española Sebastiana Pocoví. Los emocionantes momentos previos a la comunicación oficial del resultado de la carrera, se han vivido con mucha tensión, dada la igualdad en la llegada en la lucha por la segunda plaza. Finalmente, la comunicación del resultado oficial por la megafonía del hipódromo de Tongeres con Tinita Pocoví como brillante ganadora y la tercera plaza del buen conductor noruego Gundersen, ha confirmado la victoria final en el europeo de la gran conductora mallorquina Sebastiana Pocoví.
 
         
 
11-05-2016

#GPNtrot2016

14-04-2016

COMUNICAT

En resposta a les peticions realitzades per la Sociedad Hípica de Amigos del Noble Bruto (SHANB) de Maó tan escrites com per premsa i xarxes socials, perquè la Federació deixi competir un mateix cavall a dues carreres diferents el mateix dia, aquesta Federació comunica:
 
Que el 4 de maig del 2015 es va enviar per correu electrònic als assembleistes de la Federació, les actualitzacions al Codi de Carreres de Trot (CCT) amb les actualitzacions publicades al Butlletí Oficial de la Federació fins a la data, perquè aquests poguessin revisar el document final del CCT abans de la celebració de lAssemblea General.
 
Que a lAssemblea General de la Federació celebrada el 9 de maig del 2015 es van presentar les actualitzacions del CCT enviat anteriorment a tots els membres de lAssemblea i que tots els Assembleistes inclòs el representant de la SHANB van votar a favor de lactualització del CCT i on lArticle 38 del CCT exposa que:
 
Un caballo sólo podrá participar en una carrera oficial cuando hayan transcurrido como mínimo dos días completos a contar desde las 0 horas del día siguiente de su última inscripción.
 
El representant de la SHANB a l’assemblea General del 2015, no va presentar cap proposta de modificació de l’Article 38 ni tant sòls va demanar cap mesura d’excepcionalitat perquè per la Diada de l’1 de maig es permeti corre un mateix cavall a dues carreres diferents, tant sòls va votar a favor de la seva actualització i la Diada del 2015 celebrada a l’hipòdrom de Maó, ja es va celebrar aplicant la normativa vigent.
 
Aquesta Federació, ha comunicat en reiterades ocasions a la SHANB i al seu President, que per adoptar una mesura d’excepcionalitat com la que proposa la SHANB per tal de no aplicar la normativa vigent, no la podia prendre ni la Junta Directiva de la Federació ni el seu President. Tota mesura d’excepcionalitat que contradigui la normativa vigent, ha de ser presentada a l’Assemblea General de la Federació i ser aprovada per la mateixa.
 
El pròxim 7 de maig, està convocada l’Assemblea General de la Federació, aquest serà el moment on la SHANB podrà exposar els seus arguments a l’Assemblea i serà aquesta la que aprovarà o no la seva proposta. Mentrestant ni la Junta Directiva ni el President de la Federació, poden prendre una decisió en contra de l’aplicació de la normativa vigent aprovada per l’Assemblea.
 
La Federació per tal de donar suport a l’organització de carreres especials de trot muntat, aprenents i dames per la Diada de l’1 de maig, i amb la finalitat de recolzar i fomentar el trot en el desenvolupament de la mateixa, aportarà 50 € per participant a n’aquestes carreres especials, una mesura que sí està a l’abast de la Federació.
23-02-2016

Actualidad AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN EN LA SALUD EN EL DEPORTE.

 
'Dopaje: Lo que debes saber' en el hipódromo Son Pardo.
 
La Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD) realizó el jueves 18 de febrero dos charlas enmarcadas dentro del programa informativo 'Dopaje: Lo Que Debes Saber' para personal de apoyo y conductores de la Federación Balear de Trote y Federación Española de Carreras del Trote en el Hipódromo de Palma de Mallorca.
 
A raíz del acuerdo suscrito entre la AEPSAD y la Federación, los conductores comenzarán a pasar controles de dopaje en carrera a mediados de este año, adaptándose de esta forma a la normativa vigente. Para ello, la AEPSAD ha puesto a su disposición programas informativos para concienciar, aportar la información y conocimientos básicos y necesarios para personal de apoyo y conductores.
 
En esta primera actividad informativa, AEPSAD realizó dos charlas en las que personal federativo y conductores pudieron obtener información necesaria, herramientas útiles de consulta de medicamentos (NoDopApp) y complementos alimenticios (InformedSport), además de resolver dudas e inquietudes.
 
 

Presentación de la jornada formativa

19-02-2016
 
La FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CARRERAS AL TROTE (FECT), en su calidad de organismo regulador de las carreras al trote en España, ha autorizado a petición de PMU, al operador de apuestas español APUESTA HIPICA Y DEPORTIVA IBERIA, S.A. (ADHI), que desarrolla su actividad en Andalucía en diecisiete locales de apuestas y que mantiene un acuerdo con el operador francés PMU, a distribuïr apuestas hípicas en masa común sobre carreras reguladas por la FECT y que forman parte de los calendarios de carreras pactados entre LeTrot y la FECT para ser objeto de apuesta hípica mutua comercializada por PMU.
 
De esta forma, ADHI se convierte en el segundo operador de apuestas español que distribuye apuestas en masa común sobre las carreras reguladas por la FECT en territorio nacional, así como se hace desde hace varios años desde Euskadi.
12-02-2016

Conferencia: DOPAJE, LO QUE DEBES SABER.

 
Se comunica a todos los interesados que el próximo jueves 18 de febrero a las 20:00 horas en la sala Vip del hipódromo Son Pardo, se llevará a cabo una conferencia sobre aspectos relacionados con el dopaje a deportistas federados.
 
Berta Folch, colaboradora de Educación e Investigación Científica de la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte será la persona encargada de dirigir la conferencia titulada como DOPAJE: LO QUE DEBES SABER.
 
14-01-2016

GUARDONATS A LA "NIT DEL TROT"

 
Distincions als millors esportistes i productes del 2015 que seràn entregades a la NIT DEL TROT del proper divendres 22 de gener al Restaurant BINICOMPRAT.
 
PREMIS   DONATS  PER  LA FEDERACIÓ  BALEAR   DE TROT.
 
CONDUCTOR  PROFESSIONAL MÉS REGULAR :  JAUME FLUXA GOMILA
AMATEUR  MÉS REGULAR:  MIGUEL JUAN PORTELLA
APRENENT MÉS REGULAR :  SEBASTIANA POCOVI SALLEINS
DAMA MÉS  REGULAR :  SEBASTIANA  POCOVI   SALLEINS
JOCQUEI TROT MONTAT MÉS REGULAR: MARGARITA SERVERA DIAZ
ENTRENADOR  MÉS REGULAR:  ANTONI FRONTERA POCOVI
MILLOR  CONDUCTOR  JOVE PROMESA :  JERONI  FUSTER  ANDREU
 
PLAQUES  ALS  MÉS   DESTACATS  A  SON  PARDO   DE  L’ANY 2015.
PREMIS  DONATS  PER  L’IEHM
 
JOCKEY  MÉS  REGULAR :  ANTONI FRONTERA POCOVI
AMATEUR  MÉS  REGULAR : TOMEU  MASCARÓ  POU
APRENENT  MÉS  REGULAR :  SEBASTIANA  POCOVI   SALLEINS.
DAMA   MÉS  REGULAR:  SEBASTIANA  POCOVI   SALLEINS.
MILLOR  VELOCITAT  ABSOLUTA :  QUARASS ROSE (1'13"2)
MILLOR   VELOCITAT  NACIONAL :  VITALIC (1'14"5)
CAVALL  MÉS  REGULAR  : QUARASS ROSE  ( CABRIOL)
SEGON  CAVALL  CLASSIFICAT  REGULARITAT  :  VOLVORETA  ( GUARNICIÓ )
 
PLAQUES  ALS  MÉS  DESTACATS  A  MANACOR  DE  L’ANY  2015.
PREMIS  DONATS  PER  L’IEHM
 
JOCKEY  MÉS  REGULAR : JAUME  FLUXA  GOMILA
AMATEUR  MÉS REGULAR : JAUME BASSA RIERA
APRENENT  MÉS REGULAR :  JOAN RIGO LLODRA
DAMA  MÉS  REGULAR : FRANCISCA  ANDREU  ADROVER
MILLOR  VELOCITAT  ABSOLUTA:  VANVUIT BG i ROI (1'15"5)
MILLOR  VELOCITAT   NACIONAL : VANVUIT BG  (1’15’’5)
MILLOR  VELOCITAT  5  ANYS  :  A QUEEN OF GLORY (1’ 16’’7)
MILLOR   VELOCITAT  4   ANYS :  BENIGNO DURAN, BECKER SAS i BURINOT (1’ 17’’ 4)
MILLOR  VELOCITAT  3  ANYS :  CLUC SB ( 1’ 18’’ 2 )
MILLOR  VELOCITAT  2  ANYS : DAZZLING BOKO, DIMONI DES LLORER (1’ 20’’8)
CAVALL  MÉS  REGULAR :  BIG BIG STAR  ( GUARNICIÓ )
OBSEQUI   A  TOTS  ELS  ALEVINS
MANTA  ALS  GUANYADORS DEL  CIRCUIT  DEL  4  ANYS: BOIRA DE LLEVANT
 
PREMIS  DONATS  PER  ASTROT
 
PROPIETARI  MÉS REGULAR : QUADRA  H.M.
CRIADOR  MÉS  REGULAR : QUADRA  SES  BARRIOLES.
MILLOR  CAVALL  NACIONAL  A  L’ESTRANGER :  TREBOL.
 
 
PREMIS  DONATS  PEL  CLUB  D’AMATEURS   I  PROPIETARIS
 
1º CLASSIFICAT   TORNEIG  CLUB  :  MIQUEL  VICH   CAPÓ.
2º CLASSIFICAT   TORNEIG  CLUB : BARTOLOMÉ MASCARÓ POU.
3º CLASSIFICAT  TORNEIG  CLUB :  FRANCISCA  ANDREU  ADROVER.
 
La FEDERACIÓ BALEAR DE TROT ferà entrega d'una insignia a tots els presidents electes de la entitat, els quals són:
 
LLORENÇ GILI FLAQUER
FRANCISCO PUIG RIERA DE CONIAS
MANUEL FLORIT MERCADAL
GUILLERMO CALDENTEY ROSSELLO
JUAN GUAL DE TORRELLA LE-SENNE
ANDREU ARTIGUES MESQUIDA
FRANCESC PARERA RAMIREZ
09-01-2016

NIT DEL TROT

El proper divendres 22 de gener, tindrà lloc al RESTAURANT BINICOMPRAT el sopar anual de la NIT DEL TROT per fer entrega de les diferents distincions dels millors conductors i productes del 2015.
Les entrades es posen a la venta al preu de 20€ la unitat, i es poden comprar a les oficines de la FBT de Palma i Manacor fins el proper dimarts 19 de gener. A les jornades de carreres del 17 de gener a Manacor i el 19 de gener a Son Pardo es podràn adquirir entrades.