FEDERACION BALEAR DE TROTE - Boletin 29/2016
Inicio   Boletin 29/2016

Boletin 29/2016

PROGRAMACIÓ MES DE MAIG A SON PARDO

 

Anul·lar

 

Diumenge 1 de maig

1.        Premi CONSELL DE MALLORCA PER DAMES: De 3 i més anys, internacionals de lliure inscripció – 2.150mts. Autostart. 2.000 € (960, 480, 260, 120, 80, 60, 40). Matrícula 20 €. En cas d’excés d’inscripció se reserva una plaça per a una menadora de Menorca i una d’Eivissa segons ranking de l’any anterior. Al formalitzar l’inscripció se tindrà que formalitzar amb la corresponent menadora, no seran admeses inscripcions sense menadora. – trot enganxat.

 

HIPÒDROM SON PARDO -  PROGRAMACIÓ MES DE JUNY

 

Diumenge dia 5 de juny.

 

1.        Premi NUREDDUNA: De 3 i més anys, nacionals de 0 / 699,99 €. 2.150m. Autostart. 1.000 €– (480, 240, 130, 60, 30, 30, 30). Matrícula 20 €. Trot Enganxat.

2.        Premi ELIANA DES BOSC:  De 3 i més anys, nacionals de 700 / 1.499,99 €. 2.150m. Autostart. 1.000 €– (480, 240, 130, 60, 30, 30, 30). Matrícula 20 €. Trot Enganxat.

3.        Premi CLUB D’AMATEURS I PROPIETARIS IX “concertada”: De 3 i més anys, nacionals de 1.500 / 3.499,99 €.  – 2.650m. Autostart. 1.100 € (528, 264, 132, 66, 44, 33, 33). Matrícula 11 €. – trot enganxat. Normativa Club d'Amateurs i Propietaris.

4.        Premi MARTA:  De 3 i més anys, nacionals de 3.500 / 7.999,99 €. 2.150m. Autostart. 1.200 € (576, 288, 144, 72, 48, 36, 36). Matrícula 22 €. Trot enganxat.

5.        Premi FUM MORA: De 3 i mes anys, nacionals de 8.000 / 12.999,99 €  2.150m. Autostart. 1.300 € (624, 312, 156, 78, 52, 39, 39). Matrícula 26 €. Trot enganxat.

6.        Premi BONITO T.R.:  De 4 i més anys, nacionals de 13.000 / 24.999,99 €. 2.150m. Autostart. 1.400 €  (672, 336, 168, 84, 56, 42, 42). Matrícula 28 €.– Trot enganxat.

7.        Premi LUCAS : De 4 i més anys, nacionals a partir de 25.000€. 2.650m. Autostart. 1.400 €  (672, 336, 168, 84, 56, 42, 42). Matrícula 28 €.– Trot enganxat.

8.        Premi BARTOMEU LLOBET “concertada Joqueis”: De 3 i més anys, internacionals a partir de 100.000€, Recul de 25m a partir de 200.000 €. 2.175m. Hàndicap. 1.500 € - (706, 344, 180, 90, 74, 60, 46). Matrícula 24  €. Trot Enganxat.

 

Inici de inscripcions amb formulari: dissabte 21 de  maig. Fax inscripcions 971 76 16 08.

Tancament de inscripcions: Diumenge dia 29 de maig, 20 minuts després de la darrera carrera i ales 24.00 hores via fax. Dilluns dia 1 de juny a les 9.00 hores via iTrot. En cas de suspendre les carreres, es tancaran el dilluns a les 9.00 hores.

Declaració de Forfaits (avanç): Dimecres 1 de juny a les 10.00 hores

Confirmació i declaració de montes : Dimecres 1 de juny a las 11,00 hores

Declaració de Forfaits (programa): Fins diumenge, 40 minuts abans de la 1ª carrera.

Nota: tots ho horaris poden ser modificats segons les necessitats.

 

Divendres dia 21 de juny.

 

 1. Premi SOFIA: De 3 i més anys, nacionals de 0 / 1.399,99 €. 1.650m. Autostart. 1.000 € – (480, 240, 120, 60, 40, 30, 30). Matrícula 20 €. Trot enganxat.
 2. Premi PAMELA : De 3 i més anys nacionals de 1.400 / 3.999,99 €. 1.650m. Autostart. 1.100 € (528, 264, 132, 66, 44, 33, 33). Matrícula 21 €. Trot enganxat
 3. Premi SARITA : De 3 i més anys nacionals de 4.000 / 9.999,99 €. 2.150 Autostart. 1.200 € (576, 288, 144, 72, 48, 36, 36). Matrícula 22 €. Trot enganxat.
 4. Premi DIDY BLAI: De 3 i més anys nacionals de 10.000 / 18.999,99€. 1.650m. Autostart. 1.200 € (576, 288, 144, 72, 48, 36, 36). Matrícula 22 €. Trot enganxat.
 5. Premi SIRIA: De 3 i més anys, nacionals de 19.000 / 32.999,99 €. 1.650m. Autostart. 1.400 €  (672, 336, 168, 84, 56, 42, 42). Matrícula 28 €.– Trot enganxat.
 6. Premi APRENENTS XI “Concertada Aprenents” : De 3 i més anys, internacionals de 50.000 / 149.999,99 €. 2.150m. Autostart. 1.100 € (528, 264, 132, 66, 44, 33, 33). Matrícula 21 €. Trot enganxat
 7. Premi CLUB D'AMATEURS I PROPIETARIS X : De 3 i més anys, internacionals de 0 / 59.999,99 €. 2.150m.  Autostart. 1.000 € – (480, 240, 120, 60, 40, 30, 30). Matrícula 20 €. Trot enganxat. Normativa Club d'Amateurs i Propietaris.
 8. Premi JOYAU DU PUISIER “trot muntat” : De 3 i més anys, internacionals de lliure inscripció. 2.175m. Hàndicap. 1.300 € – (624, 312, 156, 78, 52, 39, 39). Matrícula 23 €.  Trot Muntat. Retràs de 25 mts. de 75.000 / 149.999,99 €. i de 50 mts. a partir de 150.000 €.

 

Prova Exibició Alevins : De 3 i més anys internacionals de  30.000 / 99.999,99 €. 2.150m. Autostart. Regida per les normes de la Federació  Balear de Trot. Màxim 8 participants, mínim 4. En cas de que no hi hagi 4 alevins participants, podran prendre part els Aprenents menors de 18 anys. En cas de excés d'inscripció, seran eliminats els Aprenents amb més victòries, en cas d'igualtat els que més carreres oficials tinguin registrades com Aprenents, de persistir es farà un sorteig.

 

 

Inici de inscripcions amb formulari: Dijous 9 de  juny . Fax inscripcions 971 76 16 08.

Tancament de inscripcions: Diumenge dia 12 de juny, 20 minuts després de la darrera i a les 24.00 hores via Fax. Dilluns dia 13 de juny a les 9.00 hores via iTrot. En cas de suspendre les carreres, es tancaran el dilluns a les 9.00 hores.

Declaració de Forfaits (avanç): Dimarts 16 de juny a les 11.00 hores

Confirmació i Declaració de montes : Dimarts 14 de juny a las 13,00 hores

Declaració de Forfaits (programa): Fins diumenge, 40 minuts abans de la 1ª carrera.

Nota: tots ho horaris poden ser modificats segons les necessitats.

 

Divendres dia 26 de juny.

 

 1. Premi TALIA: De 3 més anys, europeus de 0 / 999,99 €.  2.150m. Autostart. 1.000 € (480, 240, 130, 60, 30, 30, 30). Matrícula 20 €. Trot enganxat. Carrera baix la normativa d’Europeïtzació vigent. - B.O. 45/2012 i 64/2014.
 2. Premi CLUB D’AMATEURS I PROPIETARIS XII : De 3 i més anys, nacionals de 1.000 / 4.999,99 €.  2.150m. Autostart. 1.100 € (528, 264, 132, 66, 44, 33, 33). Matrícula 11€. Trot enganxat. Normativa Club d'Amateurs i Propietaris.
 3. Premi SEBASTIÀ FUSTER “Concertada Joqueis” : De 3 i més anys, nacionals de 5.000 / 11.999,99 €. 2.150m. Autostart 1.500 € - (706, 344, 180, 90, 74, 60, 46). Matrícula 30 €. Trot enganxat.
 4. Premi FABIO MAR: De 3 i més anys, nacionals de 12.000 / 21.999,99 €. 2.150m. Autostart 1.200 € (576, 288, 144, 72, 48, 36, 36) Matrícula 24 €. Trot enganxat.
 5. Premi EBRIO: De 3 i més anys, nacionals de 22.000 / 39.999,99 €.  2.150m. Autostart 1.400 € (672, 336, 168, 84, 56, 42, 42). Matrícula 28 €.– Trot enganxat.
 6. Premi REVENJA GRAN PREMI NACIONAL : De 3 anys, nacionals de lliure inscripció. 2.150m. Autostart. 8.460 €  (3.976, 1.944, 1.014, 506, 422, 338, 260). Matrícula 84 €. Col·locació per sorteig normativa BO 03/09. En cas d’excés de inscripció tindran preferència els cavalls que hagin participat al Gran Premi Nacional. – Trot enganxat.
 7. Premi FRISSO : De 3 i més anys, internacionals de lliure inscripció. 1.600m. Autostart. 1.500 € - (706, 344, 180, 90, 74, 60, 46). Matrícula 30 €. Trot enganxat.
 8. Premi JULIANO DE FONT: De 2 anys, europeus de lliure inscripció.  1.650m. Autostart. 1.000 €– (480, 240, 130, 60, 30, 30, 30). Matrícula 20 €. Trot enganxat. Carrera baix la normativa d’Europeïtzació vigent. - B.O. 45/2012 i 64/2014.

 

Inici de inscripcions amb formulari: Dijous 16 de  juny . Fax inscripcions 971 76 16 08.

Tancament de inscripcions: Diumenge dia 19 de juny, a les 24.00 hores via Fax. Dilluns dia 20 de juny a les 9.00 hores via iTrot. En cas de suspendre les carreres, es tancaran el dilluns a les 9.00 hores.

Declaració de Forfaits (avanç): Dimarts 21 de juny a les 11.00 hores

Confirmació i Declaració de montes : Dimarts 21 de juny a las 13,00 hores

Declaració de Forfaits (programa): Fins diumenge, 40 minuts abans de la 1ª carrera.

 

 

Nota: tots ho horaris poden ser modificats segons les necessitats.

En cas de sorgir algun dubte sobre aquesta programació aquesta serà resolta pels Comissaris.